АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2018-10-25

2018.10.24-ны өдрийн арилжааны мэдээ

- BITCOIN (BTC)

Арилжааны тоо: 33

Нээлтийн ханш: 16,550,000₮

Хаалтын ханш: 16,430,001₮

-ETHEREUM (ETH)

Арилжааны тоо: 14

Нээлтийн ханш: 496,000₮

Хаалтын ханш: 505,000₮

-LITECOIN (LTC)

Арилжааны тоо: 1

Нээлтийн ханш: 180,000₮

Хаалтын ханш: 180,000₮

Холбоотой мэдээлэл