Мэдэгдэл

2018-11-23

Эрхэм харилцагчдаа, 


Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн дагуу 2018 оны 11-р сарын 26-ны Даваа гарагт амрах тул тухайн өдөр Иргэний үнэмлэхийн баталгаажуулалт болон Зарлагын гүйлгээ хийгдэхгүй болохыг мэдэгдэж байна. 


Мөн орлого хийхдээ "МNT" гэсэн сонголтыг ашиглан Худалдаа хөгжлийн банк, Хаан банкны данс руу хийсэн орлого орохгүй ба дээрх 2 банкны хувьд "QPay" гэсэн сонголтыг ашиглан хийсэн орлогыг хүлээн авна. Харин Төрийн банкны хувьд орлого хэвийн хүлээн авна.

Холбоотой мэдээлэл