Мэдэгдэл

2019-07-09

Наадмын амралтын өдрүүдийн ажлын хуваарь

“Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хууль”-ийн дагуу 2019 оны 07-р сарын 11-15 хүртэл амрах тул эдгээр өдрүүдэд

  1. Иргэний үнэмлэхийн баталгаажуулалт (2-р түвшний баталгаажуулалт)
  2. Төгрөг, долларын орлогын гүйлгээ: Хаанбанк болон Худалдаа хөгжлийн банкны данс руу хийсэн орлогын гүйлгээ хийгдэхгүй ба хэрэв Та эдгээр банкууд руу хийсэн бол 2019 оны 7-р сарын 16-ны өдөр ажлын хуваарийн дагуу хийгдэнэ.
  3. Зарлагын гүйлгээ: Төгрөг, доллар болон криптовалютын зарлагын гүйлгээ хийгдэхгүй болохыг мэдэгдэж байна.

Амралтын эдгээр өдрүүдэд

  1. Төгрөг, долларын орлогын хувьд Голомт, Төрийн банкны данс руу хийсэн орлогын гүйлгээ хэвийн орно. Орлого хийхдээ зааврын дагуу хийгээгүй бол орлого орохгүйг анхаарна уу. Мөн банк хооронд хийсэн гүйлгээ дүн болон тухайн банкуудын хуваариас хамаарахыг анхаарна уу.
  2. Криптовалютын орлогын гүйлгээ болон арилжаа хэвийн явагдана. 

Та бүхэн "Сайхан наадаарай".

Холбоотой мэдээлэл