Тусламж

Хүсэлт илгээх

Анхааруулга: Хүсэлтийн хариулт болон хүлээн авсан тухай мэдэгдлийг Таны бүртгэлтэй имэйлээр илгээнэ. Хүсэлтээ дэлгэрэнгүй тодорхойлж илгээвэл шийдвэрлэх хугацааг хурдан байна. Трэйд.мн нь тусламж, үйлчилгээгээ зөвхөн trade.mn вебээр дамжуулан илгээсэн хүсэлтэд хариулт өгөх хэлбэрээр үзүүлдэг.

Тусламж үйлчилгээний ажилтан нь хэзээ ч Таныг аливаа шалтгаанаар криптовалют болон мөнгө шилжүүлэх хүсэлт гаргахгүй гэдгийг анхаарна уу. Хэрэв хэн нэгэн ийм зүйл асуувал болгоомжтой байж, блоклох эсвэл ямар нэгэн хариу өгөхгүй байхыг сануулж байна.

Хүсэлтийн хариулт болон хүлээн авсан тухай мэдэгдлийг Таны бүртгэлтэй имэйлээр илгээнэ. Хүсэлтээ дэлгэрэнгүй тодорхойлж илгээвэл шийдвэрлэх хугацааг хурдан байна.

Шилжүүлгийн хаяг оруулж өгсөнөөр асуудлыг хурдан шийдэх боломжтой.