Арилжааны хослол

BTC/MNT

Сүүлийн ханш

Авах

0

Зарах

0

Хамгийн дээд ханш (24ц)

30,880,430.0

Хамгийн доод ханш (24ц)

25,200,000.0

Авах, зарах захиалгууд

Зарах үнэХэмжээНийт

0.000

Өөрчлөлт +0.00%

Авах үнэХэмжээНийт

Биелсэн захиалгууд

 • ОгнооХэмжээХанш
 • ОгнооХэмжээХанш
 • Бусад хослолыг нуух
  Огноо
  Хослол
  Захиалгын төрөл
  Авах/Зарах
  Ханш
  Тоо хэмжээ
  Биелсэн хэмжээ
  Нийт дүн
  Үйлдэл
  • Огноо
   Хослол
   Захиалгын төрөл
   Авах/Зарах
   Үнэ
   Биелсэн хэмжээ
   Нийт хэмжээ
   Үнийн дүн
   Төлөв
   • 07.07 22:33:59
    BTC/USD
    Нөхцөлт
    Зарах
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    Биелсэн
   • 07.07 22:33:59
    BTC/USD
    Нөхцөлт
    Зарах
    468,864.000
    583/40%
    468,864.000
    468,864.000
    Биелсэн
    07.07 22:33:59
    BTC/USD
    Нөхцөлт
    Зарах
    468,864.000
    583/40%
    468,864.000
    468,864.000
    Захиалга биелсэн
    07.07 22:33:59
    BTC/USD
    Нөхцөлт
    Зарах
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    Захиалга биелсэн
   • 07.07 22:33:59
    BTC/USD
    Нөхцөлт
    Зарах
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    Биелсэн
   • 07.07 22:33:59
    DASH/USD
    Нөхцөлт
    Авах
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    Биелсэн
   • 07.07 22:33:59
    BTC/USD
    Нөхцөлт
    Авах
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    Биелсэн
   • 07.07 22:33:59
    BTC/USD
    Нөхцөлт
    Авах
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    Биелсэн
   • 07.07 22:33:59
    BTC/USD
    Нөхцөлт
    Авах
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    Биелсэн
   • 07.07 22:33:59
    BTC/USD
    Нөхцөлт
    Авах
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    Биелсэн
   • 07.07 22:33:59
    BTC/USD
    Нөхцөлт
    Авах
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    Биелсэн
   • 07.07 22:33:59
    BTC/USD
    Нөхцөлт
    Авах
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    Биелсэн
   • 07.07 22:33:59
    BTC/USD
    Нөхцөлт
    Авах
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    Биелсэн
  • ЗӨВХӨН 0-ЭЭС ЯЛГААТАЙ
   Валют
   Нэр
   Нийт үлдэгдэл
   Боломжит үлдэгдэл
   Захиалгад байгаа
   BTC УТГА
   MNT УТГА
   • ARDX
    ARDX
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
   • BTC
    BITCOIN
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
   • CND
    CINDICATOR
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
   • DASH
    DASH
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
   • ETH
    DAETHEREUMSH
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
   • MNT
    ТӨГРӨГ
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
   • USD
    АМЕРИК ДОЛЛАР
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
   • USD
    АМЕРИК ДОЛЛАР
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
   • USD
    АМЕРИК ДОЛЛАР
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
   • USD
    АМЕРИК ДОЛЛАР
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
   • USD
    АМЕРИК ДОЛЛАР
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
    468,864.000
  • Огноо
   Хослол
   Захиалгын төрөл
   Авах/Зарах
   Үнэ
   Биелсэн хэмжээ
   Нийт хэмжээ
   Үнийн дүн
   Төлөв

   ЗАХИАЛГА БҮРТГЭГДЭЭГҮЙ БАЙНА.